fg
Volum VIII |

Consideraţii privind valul de căldură din luna iulie 2007

Rezumat: În lucrare este analizată evoluţia valului de căldură, care a afectat România în intervalul 15-24 iulie 2007. Acesta a fost cel mai intens val de căldură al lunii iulie şi cu durata cea mai mare din toată perioada de când se fac observaţii meteorologice sistematice în România. A afectat întreaga ţară, cu excepţia arealului de munte unde efectele au fost minime şi în mod deosebit sudul şi vestul. Temperatura maximă absolută a lunii iulie a fost depăşită cu 0.8°C, marcând un important salt în evoluţia temperaturilor lunii iulie, care în contextul încălzirii climatice globale are semnificaţii importante. Valul de căldură a afectat în mod deosebit Ungaria, Italia, Grecia, România, R. Moldova şi Ucraina. Consecinţele acestei evoluţii au fost resimţite în toate domeniile. Lucrarea este utilă specialiştilor în domeniul climatologiei, meteorologiei doctoranzilor, mesteranzilor, studenţilor şi tuturor celor interesaţi de problemele climatologiei.