fg
Volum VIII |

Rolul economiei culturale în competiţia urbană, cu accent special pe muzee

Rezumat: Industriile tradiţionale au fost împinse pe un plan secundar in economiile urbane ale perioadei post- Fordiste, şi ambele în schimbarea capitală, ca şi în angajare unde au fost industriile serviciu, care au devenit dominante. În consecinţă, acele oraşe au fost pe poziţie de câştig în această competiţie urbană, în care ramurile terţiare ale economiei şi serviciile îmbunătăţite (economia informaţiei, sectorul R+D) ar putea să devică motoarele dezvoltării urbane. Rolul economiei culturale în competiţia urbană a fost recent îmbunătăţit. Studiul nostru examinează rolul economiei culturale în competiţiile urbane.