fg
Volum VIII |

Tipuri de peisaje rurale în depresiunile Subcarpatice Oltene

Rezumat: Tipurile şi distribuţiile teritoriale sunt guvernate de resurse naturale, factori demografici şi economici. Evoluţia factorului uman de-a lungul timpului, schimbările apărute în structura şi împrăştierea aşezărilor umane, managementul general pentru scopuri economice au dat naştere la o mare varietate de peisaje în Subcarpaţii Curburii. Evoluţia populaţiei (a forţei de muncă) este criteriul principal în diferenţierea peisajelor rurale pe baza analizei geomorfice. Dinamica peisajelor s-a transformat rapid, moderat sau spiralat. Criteriul agro-economic (utilizarea terenurilor) a diferenţiat următoarele peisaje agricole: foarte extinse (80% din comune) cu câmpii cultivate (varianta bocage), plantaţii de viţă de vie şi pomi fructiferi, tipuri agro-pastorale şi agricultură mixtă. Datorită diversităţii factorilor naturali, peisajul rural din zona de Curbură dispune de condiţii bune de dezvoltare. Relaţia dintre secole- om şi natură a creat diferite tipuri rurale de peisaje influenţate de om şi de tipul de activităţi economice.